Φωτογραφίες από τη Λιτανεία της Εικόνας της Μεταμόρφωσης του Σωτήρα (5 Αυγούστου 2017, Ιτέα)

Φωτογραφίες από τη Λιτανεία της Εικόνας της Μεταμόρφωσης του Σωτήρα
(5 Αυγούστου 2017, Ιτέα)