Παρέλαση στην Επέτειο της Απελευθέρωσης του Κάστρου των Σαλώνων
(Άμφισσα, 15 Απριλίου 2018)

Περιφορά του Επιταφίου (Ιτέα, 6 Απριλίου 2018)


Εκδήλωση για την Έξοδο του Μεσολογγίου (31 Μαρτίου 2018)